ติดต่อเรา

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำราคาสินค้าเสนอท่าน
กรุณาระบุรายละเอียดของสินค้าที่ท่านต้องการ
เช่น รายการ ชนิด รูปแบบ สี ขนาด จำนวนของสินค้า ลงในช่องกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ
เมื่อร้านวีแคร์โคทได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะได้ทำการเสนอราคาสินค้าให้แก่ท่านต่อไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สถานที่ตั้งบริษัท
 
ที่ตั้ง:  87 ซ.เจริญนคร 10 คลองสาน
จังหวัด:  กทม.
รหัสไปรษณีย์:  10600
ประเทศ:  ไทย
โทรศัพท์:  099-086-4445
แฟกซ์:  02-863-8229
โทรศัพท์มือถือ:  099-086-4445
อีเมล:  wecarecoat@gmail.com
เวบไซต์:  www.wecarecoat.com

แผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการของเรา และเพื่อพัฒนา / ปรับปรุงสินค้า และบริการของเรา เราไม่มีนโยบายให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และบุคคลอื่นๆ ภายนอก