ประโยชน์และการใช้เสื้อกาวน์

ชนิดของเสื้อกาวน์

เสื้อกาวน์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกาวน์ยาว เสื้อกาวน์สั้น แขนยาว แขนสั้น มีเนื้อผ้าหลายชนิดให้เลือกใช้ตามลักษณะการใช้งาน เช่น ห้องแลบ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ห้องคลีนรูม สถานพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงงานอุตสาหกรรม ไลน์ผลิตต่างๆ

ลักษณะการใช้งาน

ในห้องแลบ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ เสื้อกาวน์ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันสารเคมีที่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของเหลว ผงฝุ่น หรือรูปแบบอื่นๆ ที่อาจสัมผัสกับผิวหนังและทำอันตรายผู้สวมใส่ได้ และยังมีเสื้อกาวน์บางประเภทสามารถป้องกันเปลวไฟที่ไม่รุนแรงได้อีกด้วย

ในทางการแพทย์ เสื้อกาวน์ใช้สวมใส่เพื่อปกป้องผู้สวมใส่ไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรค เลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย ซึ่งเป็นการป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค

ในโรงงานอุตสาหกรรม ไลน์ผลิตต่างๆ เสื้อกาวน์ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดมากับผู้สวมใส่ตกหล่นลงไปในไลน์ผลิต และยังช่วยไม่ให้ผิวหนังของผู้สวมใส่สัมผัสโดยตรงกับวัตถุดิบในไลน์ผลิต เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง เพื่อให้ได้มาตราฐานความสะอาดในการผลิต

ไม่ควรสวมเสื้อกาวน์ในที่สาธารณะ ควรใส่เฉพาะในห้องหรือพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น เมื่อออกจากห้องหรือพื้นที่ที่ปฏิบัติงานแล้ว ควรถอดเสื้อกาวน์ออก เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมี เชื้อโรค หรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ติดอยู่กับเสื้อกาวน์แพร่กระจายออกไปสู่ภายนอกได้

การดูแลรักษาเสื้อกาวน์

การซักล้างเสื้อกาวน์ ควรซักด้วยน้ำยาและกรรมวิธีโดยเฉพาะที่สามารถขจัดสารเคมี เชื้อโรค และสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ หรืออาจจะจ้างร้านที่รับซักผ้าที่สกปรกมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ในกรณีที่เปรอะเปื้อนมากๆ อาจจะต้องทิ้งเสื้อกาวน์นั้นไป

นอกจากเสื้อกาวน์ที่ทำมาจากผ้าที่สามารถซักล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้ว ยังมีเสื้อกาวน์กระดาษแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกด้วย

บทความจาก WeCareCoat