นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่างๆ แก่ท่าน ดังนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

• ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
• บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

• เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการของเรา
• เพื่อพัฒนา / ปรับปรุงสินค้า และบริการของเรา

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราไม่มีนโยบายให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และบุคคลอื่นๆ ภายนอก

 

www.wecarecoat.com

คุณวรัญญา
โทร: 084-427-1142
email: wecarecoat@gmail.com

ร้านวีแคร์โคท